Tổ 1, Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thông tin hỗ trợ tư vấn:

 0902 366 277

 nhadautuphuquoc@gmail.com