Tổ 1, Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Thông tin hỗ trợ tư vấn:

 0789 767 333

 nhadautuphuquoc@gmail.com