Phú Quốc xử lý gần 300 vụ vi phạm pháp luật đất đai

đất nền phú quốc

Từ đầu năm đến nay, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang kiểm tra, xử lý gần 300 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn và 112 trường hợp lĩnh vực trật tự xây dựng.

đất nền phú quốc
Ảnh minh họa

Theo đó, đối với lĩnh vực đất đai, huyện xử lý vi phạm hành chính 60 trường hợp, trong đó 1 trường hợp tự nguyện khắc phục hậu quả tại thị trấn Dương Đông, thu hồi đất thực địa 12 trường hợp diện tích gần 20.000 m2.

Huyện Phú Quốc cũng ra thông báo yêu cầu tháo dỡ, khôi phục hiện trạng 107 trường hợp, diện tích trên 471.750 m2, đã thu hồi thực địa 53 trường hợp, diện tích 256.179 m2.

Những trường hợp còn lại, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn làm việc với đối tượng vi phạm, ghi nhận hiện trạng, xác minh nguồn gốc xử lý theo quy trình.

Về vi phạm lĩnh vực trật tự xây dựng, huyện xử phạt, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có nhiều trường hợp đã thực hiện nộp phạt, tự nguyện tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Ngoài ra, hơn 10 trường hợp đặc biệt, huyện lập biên bản vi phạm hành chính trình UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý.

Theo UBND huyện Phú Quốc, cho biết việc xử phạt diễn ra khi tình hình giao dịch, chuyển nhượng về đất đai tăng đột biến về số lượng, giá đất tăng nhanh. Luật Đất đai 2013 không quy định hạn mức tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp dẫn đến tình hình vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng gia tăng. Mặt khác, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng của một bộ phận không nhỏ cá nhân, tổ chức lợi dụng kẻ hở của pháp luật tiến hành các hoạt động tách thửa, phân lô trên đất nông nghiệp.

Một số nguyên nhân chủ quan khác như việc quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng của chính quyền địa phương từng lúc, từng nơi còn thiếu kiên quyết, thiếu kiểm tra,…

 

Dương Van Thuận, 0902366277, 0789767333, Nhà Đầu Tư Phú Quốc,

Hotline: 0789 767 333
Chat Facebook
Gọi điện ngay