Xem tất cả 7 kết quả

Bãi Trường - Dương Tơ - Phú Quốc
 3 617 m2 31 tỷHiện trạng:  Đã bán
Bãi Trường - Dương Tơ - PQ
 36 - 78 290 - 480 m2 41.9 - 74.4 tỷHiện trạng:  Đang bán
 7 2.308 m2 150 tỷHiện trạng:  Đang bán
Bãi Trường - Dương Tơ - Phú Quốc
 2 -4 268 - 320 m2 15 tỷHiện trạng:  Còn 1 căn cuối
Bãi Trường - Dương Tơ - Phú Quốc
 14 115.5 m2 9 - 13 tỷHiện trạng:  Chuyển nhượng
Bãi Trường - Dương Tơ - Phú Quốc
 2 268 m2 15-20 tỷHiện trạng:  Chuyển nhượng
Bãi Trường - Dương Tơ - Phú Quốc
 2 - 7 423 - 2.308 m2 20 - 35 tỷHiện trạng:  Chuyển nhượng
Hotline: 0789 767 333
Chat Facebook
Gọi điện ngay