Tiến độ Phu Quoc Marina – BIM Group 24/10/2018

Water Front-phu-quoc

24/10/2018

Cập nhật tiến độ Dự án Phu Quoc Marina – BIM Group

Quảng trường biển – Phu Quoc Marina Square – Phu Quoc Water Front – Regent Villas Phu Quoc


Tiến độ ShopHouse Phu Quoc Marina Square

tien-do-Marina-Squaretien-do-Marina-Squaretien-do-Marina-Squaretien-do-Marina-Squaretien-do-Marina-Squaretien-do-Marina-Squaretien-do-Marina-Squaretien-do-Marina-Square

Tiến độ Quảng trường biển BIM Group Phu Quoc

Quang-truong-bien-phu-quocQuang-truong-bien-phu-quocQuang-truong-bien-phu-quocQuang-truong-bien-phu-quocQuang-truong-bien-phu-quocQuang-truong-bien-phu-quoc

Tiến độ ShopHouse Phu Quoc Water Front

Water Front-phu-quocWater Front-phu-quocWater Front-phu-quocWater Front-phu-quocWater Front-phu-quocWater Front-phu-quocWater Front-phu-quocWater Front-phu-quocWater Front-phu-quocWater Front-phu-quoc

Tiến độ RegentSky Villas Phu Quoc

tien-do-regent-phu-quoctien-do-regent-phu-quoctien-do-regent-phu-quoctien-do-regent-phu-quoctien-do-regent-phu-quoctien-do-regent-phu-quoctien-do-regent-phu-quoctien-do-regent-phu-quoc
Hotline: 0789 767 333
Chat Facebook
Gọi điện ngay